Új alapokra épülhet a belvizi védekezés

Új alapokra épülhet a belvizi védekezés – adatbázis készült közel 30.000 km csatornáról

Alig több mint egy év alatt, 2014. március – 2015. augusztus között 27.899 km forgalomképes, közcélú állami tulajdonú csatornahálózatot térképeztek fel, és elkészült a káros vizek elvezetését szolgáló vonalas vízi létesítmények katasztere, amely a jövőben egy korszerű, hatékony belvízvédekezés kidolgozásának alapjául szolgál.

A program megvalósítására az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., és az Országos Vízügyi Főigazgatóság által alkotott konzorcium – nyertes pályázat alapján – kapott megbízást. A KEOP-2.5.0/C/12-2013-0001 azonosító számú, „A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése” című projekt teljes költségvetése 4.619 milliárd forint, melynek forrását az Európai Unió Kohéziós Alapja és Magyarország Kormánya költségvetése társfinanszírozásban biztosította. 

Szigeti Ferenc, az Országos Vízügyi Főigazgatóság Informatikai és Adattári Főosztály Adattári osztályvezetője a projekt eredményeit bemutató előadásában kiemelte, hogy a BEKKA projekt keretében elvégzett feladat nagyságát jelzi, hogy a munkában részt vevő szakemberek az ország teljes területén 7.591 db csatornáról gyűjtöttek be adatokat, elvégezték a 27.899 km hosszúságú belvízelvezető csatornahálózat geodéziai felmérését és egységes szerkezetbe foglalták a 2011-ben felmért 1.975 km csatornahálózatot.

A felmért csatornák adatai a digitális vízügyi adatbázisba illeszthetővé váltak. A térképi adatok is a Vízügyi Adattár adatbázisában általánosan használt formában készültek el.

Az európai uniós finanszírozással megvalósult BEKKA projekt révén létrejött egy olyan adatbázis, amely objektív képet nyújt az ország területén lévő forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítményekről, azok tulajdonviszonyairól, tényleges műszaki helyzetéről. Az elkészült kataszter alapján az állam és az üzemeltetők megfelelő színvonalú üzemvitelt befolyásoló döntéshozatalra lesznek képesek, a tulajdonviszonyok pontos ismerete mellett.

Az európai uniós finanszírozással elkészült kataszter alapján a szakemberek, az üzemeltetők megfelelő színvonalú üzemvitelt befolyásoló döntéshozatalra lesznek képesek, a tulajdonviszonyok pontos ismerete mellett.

A projektről bővebb információ: www.bekkakataszter.hu 

Fotógaléria