Ivóvízminőség-javító beruházás Mátyásdomb településen

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00042 azonosítószámú, „Ivóvízminőség-javító beruházás Mátyásdomb településen” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

AF_Mátyásdomb.pdf   AD_Mátyásdomb.zip